زبان عربي
زبان انگليسي
زبان فارسي
فروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگان
اطلاعات فني
ورود به فروشگاه اينترنتي
دکوراسيون
مقالات
مزايده و مناقصه

لینکستان
 

رنگ

-شرکتهای داخلی:


1. شرکت رنگسازی ایران www.rangsazi.com

2.شرکت شیمیایی سمن www.samanchemical.com 

3.شرکت رنگ باراد www.barad.com

4.شرکت رنگ گل پخش www.golpakhshpaint.com

5.شرکت فراز پیشه  www.farazpisheh.com

6.شرکت رونق کیش www.kishpaint.com

7.شرکت شیمیایی سحر  www.saharpaint.ir

8.شرکت رنگ طیف www.teiphsaipa.com

9.شرکت رنگ دوپلی کالر پارس www.dupli-paint.com  

10.شرکت رنگ پارس اشن  www.parseshen.com

11.شرکت رنگ الوان www.alvanpaint.com

12.شرکت رنگ هاویلوکس  www.hawilux.com

13.شرکت رنگ ریف  www.reefiran.com

14.شرکت رنگ پیشرو  WWW.PMcCOLOR.COM

15.شرکت رنگ درسا  WWW.DORSACHEMIE.COM

16.شرکت رنگ متحد  www.mottahedpaint.com

17.شرکت آلا رنگ  www.allarang.com 

18.شرکت شاد رنگ  www.shaadrang.com
 

19.شرکت رنگ یشم  www.yashm.co.ir  
 
20.شرکت رنگ روناس  www.ronass.com  

21.شرکت رنگ ورزین خوش(صادق کحالی) www.khoshpaint.com 

23.شرکت جهان کنیتکس  www.jahankenitex.com

24.شرکت چمن رنگ تهران  www.chpaint.ir

25.شرکت پارس سیمین  www.parssimin.com

26.شرکت رنگارنگ گستر  www.multicolor.ir

27.شركت صنایع رنگ آرکو  www.arkopaint.com 

28.شرکت جاوید رنگ پوبا  www.javidrang.com

29.شرکت صنايع رنگ ارکیده توس  www.orkideh-paint.com   

30.شركت رنگسازي مكث  www.max-paint.com

31.شرکت ایران کیتون  www.iranketone.com

32.شرکت صنایع عارف شیمی  www.arefshimi.com

33.شرکت رنگ بحرین  www.bahrain.ir   

34.شرکت رنگ آیینه  www.aeenehco.com

35.شرکت رنگ نگین زره  www.neginzereh-co.com

36.شرکت ثمر رنگان   www.samarrangan.com

37.شرکت نیکو رنگ  www.nikoopaint.com

38.شرکت بارک  www.barakpaint.com

39.شرکت رنگ آرتا www.toplag.com

40.شرکت تهران افشار  www.afshartehranpaint.com

41.شرکت مونالاک  www.monalak.com 

42.شرکت کیان رنگ  www.kianpaint.com

43.شرکت تهران نوژن  www.tehranozhan.com

44.شرکت نقاشان  www.naghashan.com

45.شرکت پرتو مارال  www.maralpaint.com

46.شرکت ابزار رنگ  www.parseshen.com

47.شرکت کیمیای قم  www.kimiapaint.com

48.شرکت تابا شیمی  www.tabashimi.com

49.شرکت پیک شیمی(پیکو)  www.peikchimie.com

50.شرکت مهشید  www.mahshidpaint.com

51.شرکت رنگ زرفام  www.zarfampaint.com 

52.شرکت رنگ محار  www.maharpaint.com

53.شرکت دریا رنگ  www.dornaco.com

54.شرکت گل نقش  www.golnaghsh.com

55.شرکت حنا رنگ www.hanapaint.com

56.شرکت تفت رنگ www.naftpaint.com

57.شرکت توسن  www.toosenpaint.com

58.شرکت پارس سیمین  www.parssimin.com

59.شرکت صفا شیمی  www.safashimipaint.com 

60.شرکت رامین  www.raminpaint.com 

61.شرکت سپهر رنگ  www.sepehrpaint.com 

62.شرکت رنگ شایان  www.shayanpaint.com 

63.شرکت صانع یکتا  www.saneyekta.com  

64.شرکت نگین زره www.neginzereh-co.com

65.شرکت رنگان فر  www.ranganfar.com

66.شرکت پکاء شیمی  www.pekachemie.ir

67.شرکت رنگ مام www.mampaint.com

68.شرکت ارژنگ  www.arzhangarf.com

69.شرکت پورنگ

70.شرکت پوشش فام  www.poosheshfam.com  

71.شرکت آمیکو  www.amiko.com   

72.شرکت رنگ سوپر  www.superrang.com

73.شرکت رنگ فام ایران  www.famiran.com

74.شرکت رنگ بیان  www,ghanibayan.blogfa.com

75.شرکت رنگ جاوید  www.javidrang.com

76.شرکت زیبا رنگ  www.zibarang.com

77.شرکت تهران صدیق www.tehransadigh.com

78.شرکت گلریز  www.golrizpaper.com

79.شرکت کاررنگ  www.karrang.com

80.شرکت ارکید توس  www.orkideh-paint.com

81.شرکت رنگ احسان  www.rangdanehkala.com

82.شرکت رنگارنگ اطلس  www.arkangrop.org

83.شرکت پارس(مولتی کالر)  www.molticolor.com

85.شرکت آریا(مولتی کالر)  www.aryasath.com

86.شرکت رنگ باژاک  www.bajakpaint.ir

87.شرکت رنگ بارک  www.barakpaint.com

88.شرکت رنگ وطن  www.vatanpaint.com

89.شرکت رنگ مکث  www.max.paint.com

90.شرکت سیاح رنگ 

91.شرکت شکیبا

92.شرکت آلوت

93.شرکت هیراد شیمی

94.شرکت پارس کیمیا(نیو کالر)

95.شرکت عرشیه طلایی

96.شرکت روشان فام  www.rawshan.com

97.شرکت ایران کیتون  www.iranketone.com

98.شرکت دانژه

99.شرکت رنگ آور  

100.شرکت سان دیکو

101.شرکت عارف شیمی

102.شرکت صدف  www.sadafico.ir

103.شرکت آرش رنگ  www.arashpaint.com

104.شرکت ژرف الوان کیهان 

105.شرکت پارس آذر شیمی

106.شرکتحاوی رنگ

107.شرکت گیتی آسا  www. gitiasa.com

108.شرکت رنگ آفرین    

109.شرکت رنگ ماد

110.شرکت ایترنشنال (رنگ دریایی)

111.شرکت پارس بهاران 

112.شرکت رنگ آفاق 

113.شرکت پخش رنگ مجید ( رنگ اتومبیل)

114.شرکت جام رنگ (تولید و پخش)

115.شرکت حسام رنگ( تولید وپخش)

116.شرکت دشت رنگ (تولید وپخش)

117. شرکت رنگ یشم  www.yashm.co.ir

118.شرکت بلکا  www.belkaaria.com

119.شرکت آذرفام سیرنگ  www.azarfamsirang.com

120.شرکت رنگهای پودری الکترو استاتیک  www.RLfloor.com

121.شرکت تماشا  www.Tamashapaintco.com

122.شرکت آژند صنعت برنا  www.asbgroup.orj

123.شرکت رخشان رزین تهران  www.RAKHSHANRESin.com

124.شرکت الکترو استاتیک البرز  www.estaticbsk.bloogfa.com

125.شرکت اورانوس  www.uranuspaint.com

126.شرکت درسا  www.dorsachemie.com

127.شرکت رنگدانه کالا  www. Rangdanehkala.com

128.شرکت مخمل سازان قائم  www.makhmal-b.com

129.شرکت مولتی کالر پارس  www.gsb-ir.com

130.شرکت فراز اندیشان راستین  www.faraz-co.com

132.شرکت رنگ کهر

133.شرکت رنگین(هادی رنگ)  www.ranguinind.com

134.شرکت برتر شیمی  www.bartarshimi.com

135.شرکت شیمی افسون  www.shimiafsoon.com

136.شرکت رزین سازان فارس 

137.شرکت آرملات  www.armelat.com

138.شرکت کالا پلیمر آریا  www.kalapolymer.com

139.شرکت کوشا رزین  www.koosharesin.com

140.شرکت پوشش فام  www.poosheshfam.com

141.شرکت رنگهای صنعتی ایران  www.paintindustrial.com

142شرکت رنگ چی شیمی  www.rangchi.com 

**********

رنگ


شرکتهای خارجی : 

 

**********


چسب 

شرکتهای داخلی : 


1.شرکت چسب دلتا  www.deltaadhesive.net 

2.شرکت صنایع شیمیایی غفاری  www.mega-chemie.com

3.شرکت صنایع شیمیایی چسب و رزین قم (ساروج)

4.شرکت صنایع شیمیایی قوام  www.ghavamkar.com

5.شرکت سیناران(ایران )  www.sinaranco.com

6.شرکت میتراپل  WWW.mitreapel.com

8.شرکت هنکل  www.henkel.com

9.شرکت الغری

10.شرکت صنایع شیمیایی رازی  www.razichemical.com

11.شرکت کاسپین

12.شرکت جلاسنج  www.jalasanj.com

13.شرکت میترفیکس  www.mitrefix.com

14.شرکت چسب شمال

15.شرکت آکفیکس www.akfix.com

16.شرکت میکا www.gilanmica.com

17.شرکت روفیکس www.roofix.com

18.شرکت چسب پارس www.parsadhesive.com

19.شرکت چسب طوطی

20.شرکت میثم www.meysamglue.com

21.شرکت آریا www.aryachasb.com

22.شرکت آذرشیمی  www.azarshimi.com

23.شرکت شایا شیمی

24.شرکت گلدیس

25.شرکت همیلا

26.شرکت سامد(مشهد)

27. شرکت چسب و رزین جنوب

28. شرکت چسب سبلان

29.شرکت تکاب

30.شرکت شیمی ساختمان

31.شرکت چسب ال پی

32.شرکت چسب ارژن

33.شرکت چسب سیلجون

34.شرکت چسب پاژان

35.شرکت چسب ناو

36.شرکتچسب بتون پارس

37.چسب ترانتال

38.شرکت چسب آزما

39.شرکت چسب هل www.HLGLUE.com

40.شرکت چسب بل

41.شرکت چسب اینتر باند

42.شرکت چسب و ابر تهران

43.شرکت لاک تاید

44.شرکت نوین گام

45.شرکت چسب هما

46.شرکت چسب ساز

47.شرکت کویر یزد

48.شرکت چسب اتو

49.شرکت چسب یونیک

50.شرکت ماه لا

51.شرکت جوش چسب کرمان

52.شرکت چسب گستر نسیم

53.شرکت چسب و رزین یزد

54.شرکت ستاره سمنان

55.شرکت چسب کاوه

58.شرکت سیلیکات البرز

59.شرکتبتون شیمی

60.شرکت وند شیمی

61.شرکتفرآورده های شیمیایی ساختمان

62.شرکت چسب صنایع  www.chasbsanaye.com

63.شرکت عرفان عدلو www.erfan-trading.com

64.شرکت تولیدی شیمیایی ماهلا www.mahla.orj

65.شرکت غرب کیمیا 

66.بازرگانی جهان www.jahantrd.com

67.بازرگانی سپند مینوwww.

68.بازرگانی حمید سیف www.safetradingco.com

69.شرکت نوین چسب

70.بازرگانی جانسون www.muqrram.com

71.شرکت چسب تارا

72. شرکت مپل مکس www.mapelmax-co.com

73.بازرگانی جلفا صنعت 

74.شرکت چسب ایلیا www.eiliaco.com

75.بازرگانی اعتماد www.etemadtrading.com

76.شرکت رامیلا www.ramila27shimisanat.blogfa.com

77. شرکت جهان صنعت www.jahansanat.com

78. شرکت پلیمر مقدم www.polymg.com

79.شرکت آسا کلینگ www.asatools.com

80.شرکت بانک چسب نظری www.NGlueBank.com

81.چسب هل www.HLGLUE.COM

82.بازرگانی ایده آل www.idealtradingco.com

83.شرکت چسب ثامن www.samen.farnat.com

84.پخش چسب آرتان www.artanshop.blogfa.com

85. شرکت ریز طیف الوان www.rizteifalvan.com

86.چسب های صنعتی مه نما www.mahnama.com

87. شرکت آتین www.atin-co.com


 

**********

چسب

خارجی :


 
**********

رزین

داخلی :


1. رنگ و رزین طیف سایپا   

2.پلی رزین

3.رزیتان

4.رزین فام

5.رزین سازان

6.آریا رزین

6.آذران بسپار

7.رنگ و رزین فراز پیشه

8.پایا متین

9.سیماب رزین

10.چسب و رزین شمال

11.چسب و رزین سامد مشهد

12.رزین ساوه

13.آذر رزین

14.رنگ و رزین ریف

15.رنگ ورزین رنگساری ایران

16.رزینهای صنعتی ایران

17.رنگ و رزین خوش(صادق کحالی)

18.همایش صنعت پلیمر

19.اترک شیمی شرق

20.رنگ و رزین بارک

21.بنیان کالا شیمی

22.رنگ و رزین پامچال

23.پیک شیمی

24.شیمیایی تاک رزین کاوه

25.درین شیمی

26.درسا شیمی

27.رنگ و رزین روناس

28.رزین طالقان

29.صنایع شیمیایی بو شهر

30.رنگ ورزین پارس اشن

31.رنگ و رزین یشم

32.رزین آبشینه

33.شیمیگران

34.رزین کیمیا

 
**********

رزین 

خارجی :


 
تبليغات


صفحه اصلي
نقشه سايت
RSS
فروشگاه
صفحه اصلی | ارتباط با ما | اطلاعات کلی | اطلاعات فنی | دکوراسیون
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به فروشگاه چسب و رنگ مهرگان مي باشد
تلفن: 34586747-34586764 (026)
ايميل: info@mehreganchemist.com
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون