زبان عربي
زبان انگليسي
زبان فارسي
فروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگانفروشگاه چسب و رنگ مهرگان
اطلاعات فني
ورود به فروشگاه اينترنتي
دکوراسيون
مقالات
مزايده و مناقصه

پیوست (1) : شرایط اختصاصى براى دریافت گواهینامه پیمانکارى

 

پـایه

حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت

(واحد : میلیون ریال)

 

تعداد کار مجاز

حداقل شرایط اختصاصی

امتیاز مدیران و کارکنان

(Ep )

امتیاز کارهاى انجام شده

(Eo)

امتیاز

توان مالی

(Eo)

امتیاز صلاحیت

 

یک

22000
×
(ضریب مربوط به رشته تخصصی)

 

3

 

4000

 

5000

 

15000

 

10300

دو

12000
×
(ضریب مربوط به رشته تخصصی)

3

2250

2500

8000

5500

سه

6000
×
(ضریب مربوط به رشته تخصصی)

2

1500

1650

5000

3450

چهار

1750
×
(ضریب مربوط به رشته تخصصی)

2

750

800

1600

1270

پنج

500
×
(ضریب مربوط به رشته تخصصی)

2

375

-

-

100

 

 

ضریب حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته

ساختمان

آب

حمل ونقل

صنعت

نیرو

تأسیسات و تجهیزات

کاوش هاى زمینی

ارتباطات

کشاورزی

خدمات

4

4

4

4

2

3

2

1

1

1

 

 

آیین نامه طبقه بندى و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

پیوست (2) : جدول رشته های زمینه (×) ، مرتبط (+) و غیر مرتبط (-)

 

رشته هاى تحصیلی

رشته هاى پیمانکاری

ساختمان

آب

حمل ونقل

صنعت

نیرو

تأسیسات وتجهیزات

کاوشهاى زمینی

ارتباطات

کشاورزی

خدمات

تکنولوزى نیازی

-

×

-

-

-

-

-

-

×

f

تکنولوژى ماشین هاى کشاورزی

-

-

-

+

-

-

-

-

×

f

کاربردى طرح و مهندسى پتروشیمی

-

-

-

×

-

-

-

-

-

f

کاربردى طرحى و مهندسی

-

-

-

×

-

-

-

-

-

f

کاربردى مهندسى ایمنى و حفاظت

-

-

-

+

-

-

-

-

-

f

کاربردى مهندسى عملیات صنایع پتروشیمی

-

-

-

×

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى برق

-

-

-

×

×

×

-

×

-

f

کاردان فنى حفاری

-

-

-

-

-

-

×

-

-

f

کاردان فنى شیمی

-

-

-

×

-

×

-

-

-

f

کاردان فنى صنایع

-

-

-

×

+

+

-

-

+

f

کاردان فنى عمران ـ آب

+

×

+

+

+

×

-

-

+

f

کاردان فنى عمران ـ آزمایشگاهى عمران

+

+

×

-

-

+

-

-

-

f

کاردان فنى عمران – پل سزى و ابنیه فنی

+

+

×

-

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ

+

+

×

-

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ روسازی

+

+

×

-

-

+

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ ساختمان هاى بتنی

×

×

×

+

+

+

+

-

+

f

کاردان فنى عمران ـ عمران روستایی

+

+

+

-

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ کارهاى عوممى ساختمان

×

×

×

-

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ نقشه برداری

+

-

+

-

-

-

-

-

-

f

کاردان فنى عمران ـ زیرسازی

+

+

×

-

-

+

+

-

-

f

کاردان فنى معدن

-

-

-

-

-

-

×

-

+

f

کاردان فنى مکانیک

+

+

+

×

+

×

+

-

-

f

کاردان فنى مکانیک ـ تأسیسات

-

+

-

+

+

×

-

-

-

f

کاردان فنى مواد

-

-

-

×

-

+

+

-

-

f

کاردانى معماری

×

-

-

+

-

+

-

-

-

f

مدیریت ساخت

×

×

×

+

+

×

+

-

-

f

مهندسى استخراج نفت

-

-

-

×

-

-

×

-

-

f

مهندسى اکتشاف نفت

-

-

-

×

-

-

×

-

-

f

مهندسى برق

-

-

-

×

×

×

-

×

-

f

مهندسى پزشکی

-

-

-

+

-

-

-

-

-

f

مهندسى پلیمر

-

-

-

×

-

-

-

-

-

f

مهندسى دریا

-

+

-

+

-

+

-

-

-

f

مهندسى راه آهن

+

-

×

-

-

-

-

-

-

f

 

آیین نامه طبقه بندى و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

پیوست (2) : جدول رشته های زمینه (×) ، مرتبط (+) و غیر مرتبط (-)

 

رشته هاى تحصیلی

رشته هاى پیمانکاری

ساختمان

آب

حمل ونقل

صنعت

نیرو

تأسیسات وتجهیزات

کاوشهاى زمینی

ارتباطات

کشاورزی

خدمات

مهندسى ساختمان

×

×

×

+

+

×

+

-

-

f

مهندسى شیمی

-

-

-

×

-

+

-

-

-

f

مهندسى صنایع

-

-

-

×

+

+

-

-

-

f

مهندس علمى ـ کاربردى مکانیک نیروگاه

-

-

-

×

×

+

-

-

-

f

مهندس علمى ـکاربردى برق ـ شبکه هاى انتقال و توزیع نیرو

 

-

 

-

 

-

 

×

 

×

 

+

 

-

 

-

 

-

 

f

مهندس علمى ـ کاربردى عمران ـ بهره برداری از سد و شبکه

 

-

 

-

 

-

 

×

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

f

مهندسى علمى ـ کاربردى عمران ـ ساختمان هاى آبی

 

+

 

×

 

+

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

-

f

مهندسى علمى ـ کاربردى عمران ـ شبکه آب و فاضلاب

 

+

 

×

 

+

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

-

 

f

مهندسى علمى ـ کاربردى مکانیک

+

+

+

×

+

×

+

-

-

f

مهندسى عمران ـ آب

+

×

+

-

-

+

-

-

+

f

کاردان فنى عمران ـ آب

+

×

+

+

+

×

-

-

+

f

مهندسى عمران ـ عمران

×

×

×

+

+

+

+

-

+

f

مهندسى عمران ـ نقشه برداری

+

-

+

-

-

-

-

-

+

f

مهندسى کامپیوتر ـ سخت افزار

-

-

-

-

-

+

-

×

-

f

مهندسى کامپیوتر ـ نرم افزار

-

-

-

-

-

+

-

×

-

f

مهندسى کشاورزی

-

-

-

-

-

-

-

-

×

f

مهندسى معدن

-

-

-

-

-

-

×

-

+

f

مهندسى معماری

×

-

-

+

-

+

-

-

-

f

مهندسى مکانیک ـ تأسیسات حرارتى و برودتی

-

-

-

×

-

×

-

-

-

f

مهندسى مکانیک ـ صنعت و تولید

+

+

+

×

+

×

+

-

-

f

مهندسى مکانیک ـ مکانیک در طراحى جامدات

+

+

+

×

+

×

+

-

-

f

مهندسى مکانیک ـ مکانیک در طراحی

+

×

+

×

+

×

+

-

-

f

مهندسى مواد

-

-

-

×

-

+

+

-

-

f

مهندسى نساجی

-

-

-

×

-

-

-

-

-

f

مهندسى هوا و فضا

-

-

-

×

-

+

-

+

-

f

مدیـریت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

اقتصادی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

برنامه ریزی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

توضیح : تعیین زمینه و ارتباط با سایر رشته هاى دانشگاهى ونیز رشته هایى که نماد f مشخص شده بر عهده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران و سازندگان است .

تبليغات


صفحه اصلي
نقشه سايت
RSS
فروشگاه
صفحه اصلی | ارتباط با ما | اطلاعات کلی | اطلاعات فنی | دکوراسیون
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به فروشگاه چسب و رنگ مهرگان مي باشد
تلفن: 34586747-34586764 (026)
ايميل: info@mehreganchemist.com
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون